δέντρα στην Ιταλία

Αρχαία δέντρα προστατεύονται για πάντα

‘Ομορφα,και ανεκτίμητα δέντρα με ιστορία ετών, προστατεύει για πάντα η Ιταλία.

Διάσπαρτα σε όλη την Ιταλία, 22.000 αρχαία δέντρα έχουν αποκτήσει ομοσπονδιακή προστασία, καθιστώντας τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτιστικής ιστορίας.Το 1939, η Ιταλία ψήφισε τον πρώτο της νόμο για την ρητή προστασία των μνημειακών δέντρων βάσει ρήτρας που τα θεωρούσε «ακίνητα πράγματα που έχουν αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά φυσικής ομορφιάς». Πιο πρόσφατα, το 2013, η Ιταλία περιέγραψε ένα σαφές σύνολο κριτηρίων για τον καθορισμό μνημειακών δέντρων που περιλαμβάνει μακροζωία, ασυνήθιστες διαστάσεις, σπανιότητα των ειδών, ιστορική και πολιτιστική σημασία και οικολογική αξία

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *